Fodertikar

Det finns två typer av fodertik. Antingen ägs tiken av oss och bor hos en fodervärd (helfoder) eller så är hon såld med bibehållen avelsrätt (halvfoder). Om tikarna lever upp till de krav som ställs på en avelstik kommer de att flytta tillbaka till oss för en kull eller flera. Vi ställer samma krav på fodertikarnas hälsa, mentalitet och funktion som på våra egna hundar vilket förutsätter ett tätt samarbete med ägarna/fodervärdarna.