Fodertikar

Här presenterar vi våra fodertikar. Det är tikar från vår uppfödning som vi hade behållit om vi hade haft plats för dem men som vi fått placera i bra hem med goda förutsättningar för att de ska utvecklas till fantastiska individer. Det finns två typer av fodertik. Antingen ägs tiken av oss och bor hos en fodervärd (helfoder) eller så är hon såld med bibehållen avelsrätt (halvfoder). Om tikarna lever upp till de krav som ställs på en avelstik kommer de att flytta tillbaka till sin flock för minst en kull. Vi ställer samma krav på hälsa, mentalitet och funktion som på våra egna hundar vilket förutsätter ett tätt samarbete med ägarna/fodervärdarna.