Hundars ledstatus i olika länder

HD grad A (normal)

Höftledsdysplasi (HD) avläses och graderas på olika sätt i olika länder. De FCI-anslutna länderna i Europa har ett sätt att både läsa av och gradera ledstatus och Storbritannien, USA, Tyskland och Schweiz gör det på sina egna sätt. Trots att det är omöjligt eller åtminstone mycket svårt att jämföra gradering av HD mellan länder har British Veterinary Association (BVA) publicerat en översättningstabell för att underlätta om man grovt behöver uppskatta korrelationerna mellan de olika ländernas graderingssystem.

OBS! Tabellen nedan visar en ungefärlig korrelation mellan olika länders graderingssystem och syftar till att skapa förståelse för ledstatusars betydelse i andra länder. Om du exempelvis importerar en hund med känd ledstatus i ett annat land än ett FCI-land till Sverige och vill registrera hundens höftledsstatus här behöver du antingen göra en ny höftledsröntgen i Sverige eller alternativt låta SKK ta del av de ursprungliga röntgenplåtarna för att göra en ny avläsning. Känd ledstatus ska alltid anges i det format som gäller i det land där hundens HD-status ursprungligen har registrerats.

Notering
  1. Inom FCI (Europa), Tyskland, Schweiz och OFA (USA) baseras den slutgiltiga graderingen på den sämsta av de två höfterna.
  2. Därför visas Storbritanniens (BVA) gradering för endast EN höft; den högre av hundens två individuella höftpoäng bör användas när man gör jämförelser med andra system, inte hundens totala poäng (som man normalt gör i UK).

Översättningstabell HD-status mellan länder

FCI (Europa)OFA (Nordamerika)Storbritannien (1 höft)TysklandSchweiz
A normala höftlederExcellent0A10
Good1-3A21-2
B normala höftleder (”borderline” i vissa länder)Fair4-6B13-4
Borderline7-8B25-6
C lindrig dysplasiMild9-12C17-9
Mild13-18C210-12
D måttligdysplasiModerate19-30D113-15
ModerateD216-18
E höggradigdysplasiSevere>30E119-21
SevereE222-44

Källa: British Veterinary Association’s Canine Health Schemes

Läs mer på SKK om HD