Att köpa valp från Rivenfield

Vi tillämpar fri prövningsrätt vilket innebär att vi väljer fritt om och till vilka vi vill sälja våra valpar. Jaktgolden är hundar som inte lämpar sig för enbart sällskap utan de behöver få använda alla sina sinnen genom att arbeta för att må bra. Grand danois är däremot en ren sällskapshund men dess storlek kräver svängrum och grundegenskaperna behöver respekteras. Vi lägger därför stort engagemang i att matcha rätt hund med rätt ägare.

Så går det till

 • Läs på om golden retriever eller grand danois för att få en tydlig bild av raserna.
 • Passar du in på våra önskemål kontaktar du oss genom att skicka en valpförfrågan.
 • Vi återkopplar och om vi godkänner din förfrågan sätter vi upp dig på vår intresselista. Den är ingen garanti för att få köpa valp utan används för att kommunicera förhandsinformation med alla intressenter. Många väljer att besöka oss för att träffa oss och våra hundar.
 • Någon vecka efter att valparna har fötts börjar vi kontakta intresselistan.
 • Vi välkomnar besök när valparna är fyra veckor gamla. Då får du träffa oss, valparna, deras mamma och våra andra hundar. Efter besöket sover vi på saken och återkopplar nästa dag. Det ska kännas helt rätt både för dig och oss.
 • Om vi båda vill gå vidare träffas vi och skriver avtal och du betalar handpenning som hos oss är 10 procent av köpeskillingen. Leverans sker från åtta veckors ålder.

Vem väljer valp?

Från fyra veckors ålder börjar valparna utveckla sina personligheter. Valparna blir individer och genom att analysera deras personlighetsdrag och egenskaper kan vi successivt börja matcha dem med sina nya ägare. Det är en viktig process och därför förbehåller vi oss alltid rätten att bestämma vilken individ som ska till vilket hem. Vår förhoppning är att du som köpare ska känna dig trygg med att vi vet vilken valp du skulle passa bäst ihop med.

Viktigt om tingning och handpenning

En del uppfödare använder sig av tingning. Att tinga en valp innebär att du som potentiell köpare blir garanterad en valp även om du inte vet vilken individ det blir. I lagens mening är tingning antingen ett muntligt eller skriftligt avtal, beroende på hur du blivit meddelad tingningen. Ett sådant avtal är alltid juridiskt bindande.

Om uppfödaren skulle behöva bryta detta avtal (t ex att det föds för få valpar, för få tikar osv.) har du som köpare rätt till kompensation. Det kan vara ersättning för ev. kostnader som avtalsbrottet orsakat dig. Samtidigt är uppfödarens viktigaste uppgift är att hitta rätt kombination mellan valp och hem. Och hur ska uppfödaren veta det innan valparna börjar utveckla sina personligheter, eller innan de ens har fötts? Plötsligt står uppfödaren där med en valp som skulle behöva ett helt annat hem än det den blivit bortlovad till. Det vill vi undvika, och av den anledningen kan man inte tinga en valp hos oss. Man får ha is i magen och hoppas på en bra matchning.

Handpenning vid köpeavtal

En uppfödare får enligt SKK:s grundregler bara begära handpenning i samband med att parterna tecknar köpeavtal. Köpeavtal kan tecknas tidigast efter att SKK utfärdat de födda valparnas registreringsbevis. Du ska med andra ord aldrig betala handpenning innan valparna är födda och aldrig innan de har ett registreringsnummer.

20180222

Vad som ingår i valpköpet

 • Registrering i SKK med SKK:s registreringsbevis och köpeavtal. Handpenning som bokning.
 • Vaccination (DHPPi), avmaskning och chipmärkning
 • Veterinärbesiktning med SKK:s protokoll
 • Fullförsäkring i Agria redan vid leverans (om du önskar detta)
 • Dolda-fel-försäkring i Agria
 • En uppfödare som är registrerad och utbildad hos Svenska Kennelklubben
 • Livslång kontakt och support

 

Mervärden

När du köper en valp från Rivenfield ingår även mervärden i priset. Mervärdena kan skilja sig beroende på ras. En del av dem är produkter som följer med valpen vid leverans medan andra kan vara tjänster som kanske aktiveras senare i hundens liv.

MervärdeRasVärde
Betald FB-R eller BPHGRca 400 – 1 000 kr
Betald anmälningsavgift till första provet/tävlingen inom SBK, SSRK eller GRKGRupp till 400 kr
Betald anmälningsavgift till första utställningen inom SKKGDupp till 400 kr
Ett års medlemskap i SSRK. Berättigar till 10 procent rabatt hos flera försäkringsbolag.GRca 700 kr
Ett års medlemskap i SKK. Berättigar till 15 procent rabatt hos flera försäkringsbolag.GDca 900 kr
Ytterligare 30% procent rabatt på valpförsäkring första året hos försäkringsbolaget Agria.Allaca 1 200 kr
Startkit med bl.a. Vetbed® hundfäll, retrieverkoppel, pipa från Acme®, dummy från Mystique®, leksak m.m.Allaca 500 kr
Regelbundna valpträffar och andra evenemangAlla
Mervärden och deras värde anges med reservation för eventuella justeringar

 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en valp från kommande kull eller vill veta mer om våra framtidsplaner skickar du en valpförfrågan eller ringer 070-213 95 50.