Skicka valpförfrågan

VIKTIGT MEDDELANDE
Vi läser alla förfrågningar men på grund av den höga efterfrågan under coronapandemin kan vi tyvärr inte längre garantera att du får ett svar. Vi besvarar nu endast förfrågningar som motsvarar våra förväntningar på valpköpare. Det är viktigt att du läser på om rasen och vår arbetande rastyp samt vad det innebär att köpa valp från oss innan du skickar in din valpförfrågan. Stort tack.

Skicka valpförfrågan

Ett av mina viktigaste uppdrag som uppfödare är att se till att rätt valp hamnar i rätt hem. För att kunna lyckas med det behöver jag skapa mig en uppfattning om vilken tillvaro du kan erbjuda valpen. Samtidigt vill jag försöka tillgodose dina behov och önskemål. Fyll i detta formulär så utförligt som möjligt. Vi besvarar alla seriösa förfrågningar.

Förnamn
Efternamn
Ange din boendeort
OBS! Våra hundar säljs primärt som sällskapshundar och blir härliga familjemedlemmar. Dock är de avlade på tydliga arbetslinjer och har stort behov av såväl fysisk som mental aktivering samt teamwork. Om du inte har för avsikt att arbeta med din hund rekommenderar vi inte Jaktgolden.

Tävling och meritering*
Presentera dig själv, din familj, åldrar, livssituation, arbetstider, livsstil, intressen, hur du/ni bor, vad du/ni arbetar med. Berätta konkret vad du tänker använda hunden till och varför valet fallit på just Jaktgolden/Bruksgolden. Vad kan du erbjuda hunden?