Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Jaktgolden Beaworthy Vidia

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens verktyg för att pröva hundars mentalitet och funktion som apporterande hundar. FB-R är en stambokförd verksamhet och resultatet redovisas i SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Det är ett roligt och lärorikt sätt att som hundägare få lära känna sin egen hunds egenskaper men också för oss som uppfödare att kunna utvärdera och jämföra både individer och kullar. Statistiken ger slutligen även rasklubben en övergripande bild av rasens jaktliga egenskaper vilket ligger till grund för rasens fortsatta utveckling.

Ungefär fyra procent av alla registrerade retriever startar idag jaktprov och för flera av retrieverrasernas visar statistiken att starterna blir allt färre. Förutom att det vidtas åtgärder för att få upp antalet starter fungerar FB-R som ett bra komplement till jaktproven och bidrar starkt till att skapa en tydligare bild av retrieverrasernas utveckling.

Krav

 • Hunden ska ha uppnått tolv månaders ålder
 • Hunden ska vara ID-märkt samt vaccinerad.
 • Hunden behöver inte vara tränad och du själv behöver inga förkunskaper för att delta.
 • Hunden måste däremot kunna komma på inkallning.
Rosett för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Inga rätt och inga fel

FB-R beskriver hur hunden är i dagsläget, precis som i mentalbeskrivningarna MH och BPH. Det är viktigt att komma ihåg att det är ca 40 minuter av hundens liv. Egenskaperna som beskrivs i de elva momenten får ett värde från lite till mycket, där mycket inte nödvändigtvis behöver vara något man eftersträvar. Egenskapen ”grepp av föremål” är ett sånt exempel där du varken vill ha ett för hårt grepp eller ett för löst grepp utan troligtvis nånstans mittemellan. Siffrorna är alltså inte en betygsättning eller värdering av hunden i sig. FB-R bedömer inte om hunden är bra eller dålig det finns egentligen inga rätt och inga fel. Man testar hundens apporteringslust, uthållighet, problemlösning och vilthantering. Det jag som uppfödare tittar efter mellan alla siffror är trots allt arbetsglädje, apporteringslust, spontanitet/driv, nyfikenhet och samarbetsvilja hos hunden.

Momenten

 • Dummy
 • Stort föremål
 • Långt föremål
 • Passivitet
 • Rörligt föremål
 • Passivitet med retning
 • Sök
 • Oåtkomligt föremål ”lådan”
 • Viltintresse
 • Passivitet
 • Skott

Obligatoriskt för alla hundar från Rivenfield

Det är viktigt för oss att så många individer som möjligt från vår uppfödning deltar i FB-R. Därför ingår avgiften för FB-R i köpet. Även om vi bara använder mentalt starka och stabila hundar med beprövad arbetsförmåga i vår avel är det ändå intressant att utvärdera arvbarheten, dvs. hur mycket av föräldradjurens eftersträvansvärda egenskaper som har nedärvts till avkomman. Precis som i BPH väljer vi alltid skott på våra FB-R.

Kallelse till FB-R

Vårt mål är som sagt att låta beskriva samtliga avkommor från vår uppfödning. Vi ser gärna att den sker kullvis. När en kull är ca 1,5 år kontaktar vi alla ägare i kullen för att komma överens om ett gemensamt datum då alla kan delta. Därefter kontaktar vi arrangör och beskrivare och återkommer till kullens ägare med en kallelse. Om din hund inte hade möjlighet att delta i sin kulls FB-R kan du delta i en annan kulls arrangemang.

Vad händer efter beskrivningen?

Efter genomförd beskrivningsrunda går du och beskrivaren igenom ett förenklat protokoll som du får med dig hem. Efter några veckor publiceras resultatet från beskrivningen på SKK Avelsdata och SKK Hunddata. Där kan du i detalj se vilka egenskaper som din hund visade mest och minst av under beskrivningens samtliga moment. Momenten har brutits ner i delmoment och de egenskaper som beskrivs. SSRK tillhandahåller även en beskrivningsnyckel för att lättare kunna tolka din hunds resultat.

Jag sammanfattar alltid hela kullen i ett spindeldiagram som tydligt visar likheter och olikheter. Alla deltagare får en sammanfattning efter genomförd BPH.

Mer information om FB-R på SSRK