Räddningshunden

Svenska Brukshundklubben sköter på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utbildningen och träningen av Sveriges räddningshundar. Dessa hundar, som ingår i Sveriges nationella räddningsstyrka, är en ovärderlig tillgång i vårt samhälle när det inträffar katastrofer, terrorangrepp eller krigssituationer.

Ett oersättligt instrument som kan rädda liv

Det är hundens exceptionellt känsliga luktsinne som gör den till ett oumbärligt verktyg för att rädda liv. Hundens nos kan exempelvis upptäcka människor i rasmassor eller på andra platser där vi annars inte kan lokalisera en person. En fullt utbildad räddningshund har tillsammans med sin förare genomfört en omfattande och grundlig utbildning. Det är därför essentiellt att räddningshunden får möjlighet till kontinuerlig och regelbunden träning för att behålla sin effektivitet.

Räddningshunden Mira

Du kan bidra till att utveckla våra räddningshundar

Hunden och dess förare behöver under sin utbildning tillgång till omgivningar som så mycket som möjligt liknar de scenarier de kan komma att arbeta i. Exempel på sådana platser inkluderar rivningstomter, skrothögar, byggplatser osv. Det är därför MSB:s önskemål att Svenska Brukshundklubben får så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda och öva sina räddningshundar. Du som besitter lämpliga områden som du kan erbjuda för denna verksamhet, eller som på något sätt understödjer arbetet, gör således en betydande insats för att vi ska kunna upprätthålla och förbättra räddningshundens kapacitet att vara en resurs i samhället.

Verksamheten genomförs med högsta säkerhet. Hundar och förare är skyddade av försäkringar under all instruktörsledd träning.