Svensk-engelsk-tyskt lexikon Räddningshund

Vad betyder alla dessa ord i räddningshundvärlden? Och vad heter det på engelska? Här försöker vi reda ut de vanligaste begreppen.

Svenska 🇸🇪Engelska 🇬🇧Tyska 🇩🇪Förklaring
Arbetets utförandeExecution of taskArbeitsausführungBedömning i IPO-R hur hunden har utfört arbetet.
BelöningRewardBelohnungDet hunden tycker är värt att kämpa för att få. Kan vara mat, lek, jakt, socialisering, beröring.
BeteendeBehaviourVerhaltenHur hunden fungerar och agerar i omgivningen eller i en viss situation.
BjällraBellSchellen, glockenUtrustning som kan fästas på hunden så att föraren kan höra var hunden befinner sig.
BordTableTischRedskap som används i IPO-R-lydnaden.
Bära och överlämna hundenCarrying and handling over the dogTragen und ÜbergebenMoment i IPO-R lydnad där föraren ska bära och lämna över sin hund till en funktionär.
DirigerbarhetDirectabilityLenkbarkeitEtt bedömningsmått inom IPO-R för hur mycket hunden låter sig styras av sin förare.
DirigeringCasting, handlingEtt av apporteringens tre grundmoment där hunden inte vet var viltet/dummyn ligger och föraren dirigerar den till rätt plats.
DomareJudgeRichterEn eller flera personer som dömer hur bra hunden eller ekipaget genomför ett specifikt moment eller ett uppdrag enligt ett visst regelverk.
FigurantVictimPersonGömd person som hunden ska hitta vid träning, tävling och prov.
FjärrdirigeringChange of PositionPositionswechselMoment i IPO-R lydnad där hunden på avstånd ska hoppa upp på ett bord och växla position på förarens kommando.
FotHeelFußKommando som föraren ger hunden när den ska följa sin förare (oftast) på vänster sida.
FotgåendeHeelworkFußgehen Moment där hunden ska följa sin förare på vänster sida.
Frimarkering (personsök)Re-find alertEtt sätt för räddningshunden att markera att den fyndat genom att springa tillbaka till sin förare och signalera detta på valfritt sätt.
Fritt följOff-leash heelingFreifolgeFöljsamhetsmoment i tävlingslydnad och IPO-R lydnads övre klasser där hunden ska följa fritt på sin förares vänstra sida.
GodisTreats, chunksGodbitar hunden får som belöning för sitt arbete.
GungaSwingSchaukelRedskap i ett moment i IPO-R lydnadens översta klass där hunden ska gå och stå på en gunga i rörelse.
Hanhund(male) dog
HanteringManhandle
Hinder (öppet/stängt)Obstacle (open/closed)Utrustning som förekommer i tävlingslydnadens moment hopp över hinder. Öppet hinder består av en pinne medan stängt har en täckt yta.
HjälpareHelper
HoppJumpFörarens kommando till hunden för att få den att hoppa över ett hinder.
HundförareDog handlerHundeführerKallas den som för hunden i träning, tävling eller under arbete.
HundskorDog bootsSkyddsutrustning som hunden bär på tassarna inom räddningen vid hög skaderisk i svårtillgänglig eller farlig terräng.
InkallningRecallHeranrufenMoment där föraren kallar in sin hund från ett visst avstånd.
IPO-RIPO-RIPO-RFörkortning för Internationella Prövningsordningen Räddningshund. Tävlingsform öppen för alla hundar och raser.
Kampa, dragkampTug-of-warMetod för att få hunden att på ett lekfullt sätt kampa med sin förare eller hjälpare om en leksak. Används ofta som belöning.
KommenderaCommandTävlingsledaren kommenderar föraren för att få denne att utföra något eller för att i sin tur ge kommando åt sin hund att utföra något.
Kon (vind)ConeUttryck för att beskriva hur vittring sprider ut sig allt bredare ju längre bort i vindens riktning den kommer från doftkällan.
KoppelLeash, leadAnvänds för att koppla hunden.
KoppelsökLongline (leash) searchHunden utför ett sökarbete i koppel, oftast i långlina.
Lampa (hund)LightLichtUtrustning som kan fästas på hunden så att föraren kan lokalisera hunden i mörker.
LavinsökAvalanche searchLawinesucheHunden söker efter människor som svepts med av en lavin och som ligger under snömassor.
LiggDownAblegenKommando som föraren ger sin hund för att få den att snabbt och omedelbart lägga sig ned.
Ligg-stanna-markeringLay-stay alertMarkeringsvariant där hunden lägger sig ner för att visa att den fyndat och väntar sen kvar tills föraren kommer.
LinförighetOn-leash heelingLeinenführigkeitFöljsamhetsmoment i tävlingslydnad startklass och lydnadsprov för räddningshund där hunden får vara kopplad om så önskas.
LinjetagSemi blindAtt skicka ut hunden på en rak linje
LjudkänslighetNoise sensitivity
LydnadObedienceGrunden till all hundträning är lydnad där man uppmuntrar och förstärker hundens följsamhet och samarbetsvilja genom lek och belöning.
LösrulleBringsel stickRedskap av varierande material som hunden hämtar hos en figurant för att markera för föraren att den har fyndat.
MarkeringAlert (alerting)AnzeigenSättet räddningshunden signalerar till sin förare att den har fyndat ett offer eller en figurant.
MarkeringskontrollAlerting exerciseAnzeigeübungMoment, ofta i början av ett prov, där hundens sätt och förmåga att markera kontrolleras.
MentaltestMental/character testSamlingsnamn för de mental- och beteendebeskrivningar som vi i Sverige kallar MH och BPH. Testar hundens mentalitet och personlighet utifrån en rad moment. Förekommer i mycket varierande former internationellt, men Sverige har en ledande och unik standard.
MomentElement, exerciseDel av tävling, sport eller beteende som hunden ska utföra
MiljöträningEnvironment trainingTräning som går ut på att vänja hunden vid en miljö eller situation med syftey att göra den mer härdad. Sker genom habituering, dvs att reaktion på nytt och okänt avtar ju mer hunden utsätts för det. Kombineras ofta med passivitet för bästa effekt.
MunkorgMuzzleUtrustning som används på hundar av olika skäl, exempelvis för att de inte ska bitas eller äta något olämpligt. Inom tjänstehund kan det ibland vara obligatoriskt vid olika situationer.
Norsk sökrulleNorwegian bringselNorwegischem Bringsel En populär variant av den fasta sökrullen som sitter fast med bägge ändarna i hundens halsband.
PersonsökRescue searchDet finns inget effektivare sätt att hitta försvunna människor än att använda oss av hunden. Metoden går ut på att ta vittring med vinden, inte att spåra sig till en människa.
OmrådesplanSite-PlanLageskizzeEn enkel riktning av sökområdet som görs på protokollet i IPO-R.
PipaWhistleEtt kommunikationsverktyg föraren använder sig av för att styra sin hund istället för att ropa. Det finns signaler för bl a inkallning och stopp.
PlankaPlankHolzbrückeRedskap i ett moment i IPO-R lydnad där hunden ska gå på en fast eller rörlig planka med viss höjd.
PlatsliggningDown-stayAblegenMoment i tävlingslydnad som går ut på att lägga ner hunden som ska ligga så rakt och stilla som möjligt medan föraren lämnar hunden på tid. Störningar och retningar förekommer i de övre klasserna.
PoängScoreMånga tävlingar bygger på ett poängsystem. Ibland görs det avdrag från en maxpott, ibland tvärtom och i vissa grenar multipliceras poängen med koordinater då vikten av olika moment kan värderas olika.
PåvisningLeading backDen andra delen av en markering som går ut på att hunden ska visa föraren tillbaka till offret/figuranten den nyss hittat. Förekommer både i frimarkering (rapportering) och rullmarkering.
Reflex-/varselvästReflective safety vestInom räddningen är reflexvästen ett av de obligatoriska plaggen.
RH-FRH-FRH-FFörtkortning för Rettungshund Fährte som är tyska för Räddningshund Spår. En av grenarna i tävlingsformen IPO-R.
RH-FLRH-FLRH-FLFörtkortning för Rettungshund Flächensuche som är tyska för Räddningshund Ytsök. En av grenarna i tävlingsformen IPO-R.
RH-TRH-TRH-TFörtkortning för Rettungshund Trümmersuche som är tyska för Räddningshund Ruinsök. En av grenarna i tävlingsformen IPO-R.
RuinsökRubble searchTrümmersucheHunden söker efter människor i rasmassor av kollapsade byggnader.
Rulle, sökrulleBringselBringselRedskap i varierande utformning som hunden har hängande från sitt halsband.
RullmarkeringBringsel alert, re-find alertEtt markeringssätt där hunden tar rullen i munnen när den har hittat ett offer eller en figurant. Den markerar genom att springa tillbaka till sin förare och visa detta.
RäddningshundSearch and rescue dogRettungshundHund specialtränad av MSB eller annan organisation för att på ett effektivt sätt hitta överlevande efter en naturkatastrof, husras, sprängning eller annan olycka. Räddningshunden arbetar alltid ihop med sin hundförare.
RörlighetAgilityBeweglichkeitEtt bedömningsmått inom IPO-R för hur smidigt hunden rör sig i den miljö den arbetar i.
SeleHarnessUtrustning som går runt hundens bröstkorg, rygg och bog och är ett säkrare alternativ vid t ex bilåkning men används även i arbete som spår, personsök, hantering och i högrisksituationer.
SjälvständighetIndependenceSelbständigkeitEtt bedömningsmått i IPO-R för hur pass oberoende och obunden hunden är under arbete.
SkallBarkingLäte som hunden ger ifrån sig av en lång rad olika skäl. Hunden har väldigt många olika varianter av skall beroende på känslostämning och vad den vill kommunicera eller förmedla.
SkallmarkeringBark alertEtt markeringssätt där hunden ”fryser” där den hittat ett offer eller en figurant och börjar skälla ihärdigt och regelbundet tills föraren tagit sig fram till platsen.
SocialiseringSocializingAtt låta valpen få umgås med syskon, mamma, andra hundar, människor och djur
SpårTrackingFährtenEn av grenarna i IPO-R där hunden ska följa ett spår.
SpårläggareTrack layerFährtenlegerEn person som har lagt IPO-R-spåret som ekipagen senare ska gå.
SpårplanPlan of the trackFährtenskizzeEn ritning som visar hur IPO-R-spåret är lagt.
SpänneBuckleSpänne förekommer i nästan all hundutrustning. Hos räddningshunden måste både tjänstetecken och fastrulle/halsband vara försedda med självutlösande säkerhetsspännen.
StegeLadderLeiterRedskap i IPO-R lydnad där hunden ska gå över en stege.
StoppStop
StoppsignalStop whistle
StörningDistractionAblenkungHunden kan utsättas för olika sorters störningar som mat, föremål, använda kläder osv. som den inte ska bry sig om under sitt sökarbete. I IPO-R lydnad förekommer störning i form av annan arbetande hund under platsliggning.
SökSearch
Sök och räddningSearch and rescue (SAR)
SökintensitetSearch intensitySuchintensitätEtt bedömningsmått inom IPO-R för hur intensivt hundens sökarbete är.
SökplanSearch plan
TaktikSituation assessment, an overview of the dog handlerTaktikEtt bedömningsmått inom IPO-R för hur pass bra hundförarens avlagda sökplan och taktik överensstämde med situationen.
TeamworkTeamworkTeamworkEtt bedömningsmått inom IPO-R för hur pass väl ekipaget, dvs. hundföraren och hunden, samarbetar. Ett gott samarbete är också en viktig förutsättning för att bli ett välfungerande räddningshundekipage.
TikBitch
TjänstehundService dog
TjänsteteckenService dog vestBärs av tjänstehund vid arbete och träning utanför inhägnat område. På täcket visas med tecken vilken organisation hunden representerar och ibland även vad den arbetar med, t ex SBK, Räddningshund.
Tunnel med släpTunnel with tubeTunnel mit SchlauchRedskap i IPO-R lydnad som består av ett stort rör med anslutande presenning/tyg som hunden ska springa igenom.
UppträdandeBehaviour, performance
Vittring, doftScent
YtsökArea searchFlechensuche