RäddningshundTävling & prov

Randa blev antagen till räddningshundutbildningen

Rivenfield Miranda med arbetsutstyrsel på ett fält i Revinge.

Grattis till vår Miranda som idag blev godkänd på sitt lämplighetstest (LT) till räddningshund. Testet föregicks av fyra intensiva förträffar under september där alla ekipage fick bekanta sig med hantering, visitering, passivitet, miljö, trappor, buller, mörker, skott, figurantintresse, lek, fystest och enklare vindarbete. Ett superhärligt gäng med fantastiskt fina och harmoniska hundar. Ska bli så spännande att fortsätta utvecklas vidare i detta, Randa och jag.