Mira på Sneby Bergtäkt

Mira med tjänstetecken på Sneby Bergtäkt