Träning

Övningsprov med vilt på Gäddarö

Ikväll avslutade vi viltapporteringskursen på Gäddarö med ett övningsprov. Diverse olika fåglar användes och vi prövades i både landmarkeringar med duva, vattenmarkering med gräsand, och raka linjetag med kanin och ett fältsök med bl.a. trut, mås och fasan. Alla moment gick efter förväntan bra och vi fick också öva på att sitta passivt och iaktta ett annat ekipage.

Jag är så tacksam för alla erfarenheter och tips som Håkan, Lisa, Yvonne och Lasse delat med sig av. Vi har verkligen fått en trygg och säker grund att stå på.

Bilden ovan: Doris, Chilli och Vida iakttar vattenmarkering i solnedgången.

Vida apporterar fågel. Bilden är från ett annat träningstillfälle.