UppfödningValpar

Från valpning till första besöken

Hur det går till hos oss

Så här i valptider får jag ofta frågor från spekulanter om att få komma på besök och träffa mamman och valparna. Det är ju klart att man vill det! Men att man behöver vänta några veckor är inte självklart, så jag tänkte förklara lite mer ingående hur det fungerar hos oss.

Kuvösperiod

De första tre veckorna efter valpningen brukar jag beskriva som ”kuvösperiod”. Precis som de flesta däggdjur som normalt föder stora kullar, föder hundar ”ofärdiga” ungar som är helt beroende av sin mamma och inget annat den första tiden. Jämför med däggdjur som vanligtvis föder en unge, t.ex. hästar. Deras föl kan stå och använda alla sina sinnen inom några minuter efter födseln.

Från National Geographics film ”Cats and Dogs in The Womb”

Valpens behov de första tre veckorna

I livmodern har valparna primärt utvecklat två livsavgörande funktioner. Den ena är tillräcklig benstyrka för att kunna kravla sig fram till mammas juver och mata fram mjölk med tassarna, den andra är sugförmågan för att kunna dia. Mycket mer än så behövs inte. De följande tre veckorna utvecklar de successivt immunförsvar, syn, hörsel, balans, motorik osv. utan någon egentlig hjälp från omgivningen. Man skulle kunna likna den här perioden vid ett för tidigt fött spädbarn som behöver ligga i kuvös tills det har utvecklats fullt ut. Valplådan och mamma är valparnas kuvös.

Den främsta orsaken till att hundar inte föder mer ”färdiga” valpar och har en längre dräktighet än 63 dagar är helt enkelt att den vanligtvis stora mängden valpar inte skulle få plats i livmodern och att valparna då skulle vara för stora för förlossningskanalen.

Månkullen

Lugn och ro i lyan

Jag brukar gå in i valprummet för att bädda om i valplådan en gång om dagen och för att väga valparna några gånger i veckan för att försäkra mig om att de ökar i vikt. Jag observerar också mammans beteende med alla individer. Hon är den första som upptäcker om något skulle vara galet så det räcker ofta med att studera henne. Annars håller jag mig undan och låter dem få så mycket kvalitetstid som möjligt. Mamman behöver få gå in i sin bubbla och fokusera på sina valpar. Hon behöver lugn och ro och få bli självständig i sin egen ”lya”. Med hjälp av vår webbkamera i taket kan vi i detalj följa familjen utan att störa.

Mira och Månkullen
Mira och Månkullen

Socialiseringen och miljö

När kullen är runt 2-3 veckor har sinnena kommit igång och de har börjat ta de första stapplande stegen. Immunförsvaret har stabiliserats och de har börjat äta första fasta födan. När de kan se och höra börjar de upptäcka både mamma, varandra och alla andra i omgivningen. Första stadiet i socialiseringen har börjat. Den här perioden får de till en början lära känna varandra i den trygga valplådan. Sen får de successivt börja lära känna våra andra (väldigt nyfikna) hundar, flytta ut i hage med aktiviteter och börja bekanta sig med omgivningen. Mamma börjar lämna valparna allt längre stunder och det är vanligt att den yngsta tiken i flocken tar över som nanny. De är med ute i köket och i vardagsrummet och självklart också ute i trädgården där de får uppleva alla nya intryck.

Månkullen diar ute i det fria för första gången

Personlighet och besök

Allt det här vill jag hinna med innan vi välkomnar besökare utifrån och därför väntar vi alltid tills valparna hunnit bli fyra veckor. Det är också då som valparna börjar bli riktigt intressanta med alla personlighetsdrag som börjar framträda.