Räddningshund

Katastrofövning i Skövde

Blickar tillbaka på en lärorik helg med nya insikter, ofrånkomligt färgade av det allvarliga världsläget. Nytta och lärdomar, inte minst i kunskapsutbytet med härliga, duktiga kollegor och instruktörer. ❤️ Beredskap inför det som kan komma att bli.