Kapitel 5: Träning

Jaktgolden kallas i Storbritannien, kanske något mer passande, för Working Golden retriever eller Field Golden retriever. Som du vet är linjerna som din valp härstammar från rena arbetslinjer. Detta betyder att vi måste aktivera hundarna ­ både fysiskt och mentalt ­ för att de ska må bra. Vi behöver ge dem utmaningar. Och vi måste tränas i att bli duktiga hundförare så att vi arbetar på rätt sätt med våra hundar.

Våra grupper på Facebook

Alla valpköpare bjuds in till våra grupper på Facebook. ­Vi har dels en generell grupp för alla, oavsett kull, där vi alla delar med oss av vår hundvardag, följer varandras utveckling och håller kontakten. Där informerar vi också om gemensamma aktiviteter såsom valp- och kennelträffar och liknande. Vi har också en grupp där vi lägger upp träningar och kurser. Inbjudningar sker via mail men även via Facebook Evenemang. Om du inte blivit inbjuden till dessa grupper, har jag sannolikt inte hittat dig på Facebook. Kontakta mig via förslagsvis Facebook Messenger (då hittar jag din profil och kan bjuda in dig).

Valpkurs

När valparna närmar sig 14 veckor startar en valpkurs där vi kommer att fokusera på kontakt, följsamhet och grunderna i vardagslydnad. Till denna kurs kommer en separat inbjudan och tid och plats meddelas ungefär två veckor innan. Längden på kursen kan variera beroende på antal deltagare men är i grunden sex veckor.

Apporteringskurs Valp

Vi kommer att gå igenom grunderna inom apportering med leken som utgångspunkt. Vi introducerar dummy, pipa och bygger relation. Längden på kursen kan variera beroende på antal deltagare men är i grunden ca sex veckor.

Tävlingslydnad Startklass

Tävlingslydnad innehåller moment som fungerar som bra grund till många grenar inom jakt, bruks och tjänst. Följsamhet, stadga, hopp, apportering, fjärrdirigering och gruppmoment m.m.

Öppen träning

Jag anordnar öppna träningstillfällen, både privata och i grupp. Grupperna kan variera i storlek och temat brukar oftast vara apportering eller lydnad. Träningstillfällen kan även förekomma som inslag mellan kurstillfällen eller kan vara helt fristående.

Funktionsbeskrivning

Eftersom jag föder upp Golden retriever av tydliga jaktlinjer är det viktigt för mig att testa avkommornas funktionalitet och mentalitet. När unghundarna är ca 18-24 månader vill jag därför att alla i kullen genomgår ett FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever. Hunden beskrivs utifrån retrieverns apporteringsegenskaper. Jag som uppfödare får en mer samlad bild av kullen som jag fött upp och du som hundägare får en bättre uppfattning om din hunds svagare och starkare sidor. Beskrivningen arrangeras av SSRK eller GRK i samarbete med Rivenfield och avgiften för denna beskrivning kommer jag som uppfödare att stå för. Testet centralregistreras i SKK. Det är inte en tävling och man behöver inte förbereda något och hunden behöver inte vara tränad för att genomföra beskrivningen. Dock tycker jag själv att det är en viss fördel om hunden har introducerats för både dummies och vilt.

Mer om Funktionsbeskrivning Retriever

Personlighetsbeskrivning

Ett BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – handlar om att varje enskild hund beskrivs utifrån sina egenskaper vid ett visst antal moment. Testet centralregistreras av SKK och utförs på en speciell “bana” som är likadant uppbyggd på alla ställen som erbjuder BPH. Man tittar bl.a. på nyfikenhet, socialisering, överraskning, flykt, matintresse, reaktion på underlag och skott etc. Någon gång per år bekostar och bokar jag in BPH för tikar och hanhundar som ska gå i avel men även alla andra är förstås välkomna att ansluta så gör vi ett trevligt event av det. BPH brukar vara väldigt uppskattat och är ett roligt sätt att lära känna sin hund bättre. Om du är intresserad håller du utkik i Facebook-grupperna eller kontaktar mig direkt.

Mer om Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

Genom både FB-R och BPH hjälper vi till att samla statistik till djupgående forskning i hundens och vår ras beteende (SKK, SSRK och Statens Lantbruksuniversitet).

Prov & tävling

Vi blickar framåt mot tävlingar och prov inom SSRK (Svenska Spaniel- och Retrieverklubben) och SBK (Svenska Brukshundklubben). Om du och din hund vill starta på t.ex. ett jaktprov eller lydnadstävling eller liknande kommer jag att bjuda dig på avgiften för det allra första provet (värde 200 kr för SBK och 400 kr för SSRK).