Kapitel 5: Träning

Thomas och Fiyero på valpkurs, Musikalkullen

I hemlandet Storbritannien har golden retriever med jaktlig härstamning fått namnet working golden retriever eller field golden retriever. Som du vet är linjerna som din goldenvalp härstammar från rena arbetslinjer. Detta betyder att vi måste aktivera hundarna ­ både fysiskt och mentalt ­ för att de ska må bra. Vi behöver ge dem utmaningar. Och vi måste tränas i att bli duktiga hundförare så att vi arbetar på rätt sätt med våra hundar.

Även grand danois har en gång i tiden använts i arbete, först som jakthund vid de centraleuropeiska hoven och senare som furstlig vakthund. Även om rasen numera vare sig jagar viltsvin och hjort eller har några slott att vakta kan man ha stor glädje av att träna grundlydnad med, eller aktivera sin hund. Vem vill inte att ens hund kommer på inkallning, reagerar när man ropar dess namn, eller varför inte låta nosen få arbeta med spår eller nosework?

Våra grupper på Facebook

Alla valpköpare bjuds in till en grupp för sin kull på Facebook. ­Där får man gärna dela med sig av sin hundvardag, följa varandras utveckling och hålla kontakten. Där informerar vi också om gemensamma aktiviteter såsom valp- och kennelträffar och liknande. Inbjudningar kan ske via mail men även via Facebook Evenemang. Om du inte blivit inbjuden till en grupp, har vi sannolikt inte hittat dig på Facebook. Kontakta oss via förslagsvis Facebook Messenger (då hittar vi din profil och kan bjuda in dig).

Valpkurs

När våra golden retriever-valpar närmar sig 14 veckor startar en valpkurs för de som vill och bor nära oss. Vi fokuserar på hantering, kontakt, följsamhet och grunderna i vardagslydnad. Kursen ger dig och din valp en god grund för vidare förkovran i apportering, tävlingslydnad eller andra hundsporter som ni kan tänkas vilja syssla med framöver. Till denna kurs kommer en separat inbjudan och tid och plats meddelas ungefär två veckor innan kursstart. Längden på kursen kan variera beroende på antal deltagare men är i grunden sex veckor.

Om intresse finns erbjuder vi även valpkurs för grandis-valpar, om än i lite mindre skala. Vi ger också privatlektioner ihantering, kontakt, följsamhet och grunderna i vardagslydnad om vi inte får till en grupp. Hör av dig till oss i god tid så kikar vi på en lösning.

Apporteringskurs Valp

Vi kommer att gå igenom grunderna inom apportering med leken som utgångspunkt. Vi introducerar dummy, pipa och bygger relation. Kursen innehåller också en introduktion i apporteringens tre grundmoment. Längden på kursen kan variera beroende på antal deltagare men är i grunden ca sex veckor.

Tävlingslydnad Startklass

Tävlingslydnad innehåller moment som fungerar som bra grund till många grenar inom jakt, bruks och tjänst. Följsamhet, stadga, hopp, apportering, fjärrdirigering och gruppmoment m.m.

Öppen träning

Jag anordnar öppna träningstillfällen, både privata och i grupp. Grupperna kan variera i storlek och temat brukar oftast vara apportering eller lydnad. Träningstillfällen kan även förekomma som inslag mellan kurstillfällen eller kan vara helt fristående.

Funktionsbeskrivning

Hos våra golden retriever testar vi avkommornas funktionalitet och mentalitet. När unghundarna är ca 18-24 månader vill jag därför att alla i kullen genomgår ett FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever. Hunden beskrivs utifrån retrieverns apporteringsegenskaper. Jag som uppfödare får en mer samlad bild av kullen som jag fött upp och du som hundägare får en bättre uppfattning om din hunds svagare och starkare sidor. Beskrivningen arrangeras av SSRK eller GRK i samarbete med Rivenfield och avgiften för denna beskrivning kommer jag som uppfödare att stå för. Resultatet centralregistreras i SKK. Det är inte en tävling och man behöver inte förbereda något och hunden behöver inte vara tränad för att genomföra beskrivningen. Dock tycker jag själv att det är en viss fördel om hunden har introducerats för både dummies och vilt.

Mer om Funktionsbeskrivning Retriever

Personlighetsbeskrivning

Ett BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – handlar om att varje enskild hund beskrivs utifrån sina egenskaper vid ett visst antal moment. Testet centralregistreras av SKK och utförs på en speciell “bana” som är likadant uppbyggd på alla ställen som erbjuder BPH. Man tittar bl.a. på personlighetsdragen nyfikenhet, socialisering, överraskning, flykt, matintresse, reaktion på underlag och skott etc. Någon gång per år bekostar och bokar jag in BPH för tikar och hanhundar som ska gå i avel men även andra hundar från vår uppfödning är såklart välkomna att delta så gör vi ett trevligt evenemang av det. BPH brukar vara väldigt uppskattat och är ett roligt sätt att lära känna sin hund bättre. Om du är intresserad håller du utkik i Facebook-grupperna eller kontaktar mig direkt.

Mer om Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

Genom både FB-R och BPH hjälper vi till att samla statistik till djupgående forskning i hundens och vår ras beteende (SKK, SSRK och Statens Lantbruksuniversitet).

Prov & tävling

Vi blickar framåt mot tävlingar och prov inom SSRK (Svenska Spaniel- och Retrieverklubben) och SBK (Svenska Brukshundklubben). Om du och din hund vill starta på t.ex. ett jaktprov eller lydnadstävling eller liknande kommer jag att bjuda dig på avgiften för det allra första provet (värde upp till 400 kr).