Valpens utvecklingsstadier

Valpens utvecklingsstadier kallas också präglingsperioder. Prägling betyder påverkan. Medfödda beteenden och anlag utvecklas under vissa tidsperioder vilket innebär att hunden reagerar på ett visst sätt vid en viss ålder. Vi präglar våra hundar hela deras liv och med hänsyn till präglingsperioderna kan vi påverka viss utveckling vid viss tid. Man kan utnyttja hundens naturliga utveckling vid inlärning.

ÅlderPeriodVad som händer
Vecka 0-2NyföddperiodenValpen behöver mat, sömn, skydd och värme. 100-procentigt beroende av mamman. Reagerar på värme, kyla och lukter. Direkt fortsättning på fosterstadiet. Hjärnan fungerar ej. Lukt, smak, känsel något utvecklat. Medfödda beteenden: kravlar i cirkel, vaggar med huvudet, sugbeteende, mjölktrampar,
skriker. Massage tömmer tarmen och urinblåsan på valpen. Massagen utvecklas senare till ett socialt beteende.
Vecka 2-3ÖvergångsperiodenSinnena och kroppen utvecklas. Syn vid 12-14 dagar, hörsel vid 3 veckor. Hjärnan börjar aktiveras. Valpen börjar röra på sig, socialiseringen börjar, undersöker syskonen. ”Viftar” på svansen. Mjölktrampet utökas till socialt kontakttagande (lyfter tassen). Hälsningsbeteende mot föräldrarna. Näringsdriften utvecklas: tigger mat,
stöter med mungipan. Motoriken utvecklas, går och står och sprattlar i sömnen (nervbanor kopplas).
21:a dygnetPräglingen börjarVilda hundars valpar lämnar lyan. Den sociala anpassningen börjar, valpen ska lära sig var den hör hemma. Fadern leker med valparna och hjälper till med uppfostran utanför lyan. Han går hårt åt valparna, här sker sållningen utefter styrka. Lekens funktion: lär valparna försiktighet utanför lyan. Utvecklar aggressionshämningar. Rangordning.
Präglingen börjar – lär sig vilken ras den tillhör. Prägling = socialisering = lär sig beteende mot syskon, föräldrar och människor.
Vecka 3-5FlockpräglingVecka 4-12 är präglingsperioden: Sinnena är nu fullt utvecklade. Hjärnan är i mycket snabb utveckling. Valparna är positiva, nyfikna, börjar leka. Miljöträning med sinnesintryck och kontakt med andra hundar och människor viktig. Medfödda
beteenden: Socialt beteende. Signalerar med svans, öron, tänder och morrar. Försvarar nu sin föda. Artpräglas. Undersökningsbeteende. Kamplekar övar
upp styrkan, snabbheten och signaler. Tecken på dominans visas. Fadern uppfostrar och sätter regler. Valpen lär sig känna igen sin flock.
Vecka 5-7DominanspräglingLeker jakt och dominanslekar. Upptäcktsfärderna blir längre. Tiken börjar säga ifrån till valparna, eftersom de blir allt jobbigare. Här brukar yngsta vuxna tiken i flocken ta över och avlasta mamman. Viktigt med människokontakt med främmande personer, helst enskilt.
Vecka 7-12LedarpräglingInlärning av rätt beteende kan börja. Upplevelser blir bestående minnesbilder. Ökad flykttendens, upptäcker att saker och ting kan vara farliga.
Vecka 8Valpen flyttarLämpligt att hämta hem din valp för nu behöver den inte längre sin mamma. Viktigt! Miljöträning ska börja
omgående. Denna måste vara allsidig och innefatta olika miljöer – både staden och landet! Se separat förslag till miljöträning.
Vecka 12-16Halv könsmognad
(Rangordningsperiod)
Första problemperioden. Hormonproduktionen ökar. Kan ge ökad aggressivitet, försöker klättra på
rangskalan. Valpen behöver tydlighet med var din gräns går. Miljöträning fortfarande väldigt viktig.
Vecka 16 till 7 månaderLugn periodValpen ”bara” växer. Lämplig tid för ”dressyr”, t.ex. valpkurs, lydnadsgrunder och apportering, belöningar och följsamhet. Vi kan börja ställa krav på valpen (villkor om/så). Valpen stabiliseras mentalt.
Månad 7-10Fysisk könsmognadHanen börjar lyfta på benet, många tikar löper för första gången. Hormonerna spelar spratt, hunden
kan bli aggressiv, bete sig konstigt. Mindre mottaglig för inlärning. Uppfostran fortsätter.
Månad 10-17Dressyrperiod Lugn periodInga hormonstörningar.
Månad 17-22Psykisk mognad
(Rasbundet)
Dominansen blommar ut. Försiktig dressyr. ”Sista chansen” att förändra oönskade beteenden.

Tänk på att detta är generella tidsperioder. Precis som med människor är hundar individer där vissa kan mogna fortare och andra i mer långsam takt. Större hundraser mognar ofta långsammare än de mindre.